maandag 14 juli 2008

Jacob Hiegentlich (1907 - 1940)Jacob Hiegentlich werd geboren op 30 juli 1907 in Roermond, alwaar hij opgroeit in een milieu van tot het Roomskatholicisme bekeerde Joden. Op vijftien jarige leeftijd debuteerde hij met de in het Duits geschreven dichtbundel "die rote nacht". Daarna volgen de romans het zotte vleesch (1925) , het vochtige park (1935), Onbewoonbare wereld (1937) & Schipbreuk te Luik (1938). Verder publiceert hij in bladen als Joodse bladen als de Joodse wachter, het orgaan van de Nederlandse Zionisten bond & verschenen zijn gedichten in de Nieuwe Gids (1929)

Hiegentlich was werkzaam als leraar Nederlands aan het lyceum te Naarden, maar vanaf 1935 richtte hij zich volledig op zijn letterkundig werk.

Hij was een overtuigd zionist en een groot bewonderaar van Jacob Israël de Haan.

In de nacht van 14 op 15 mei 1940, toen Nederland gecapituleerd had voor de Duitsers, nam hij vergif in in zijn woning te Amsterdam. Hij overleed zonder nog bij bewustzijn te zijn geweest, op zaterdag 18 mei 1940 in het Wilhelmina gasthuis te Amsterdam.

Postuum verscheen zijn roman met de stroom mee (1946). Het boek handelt over de Zuid Limburgse & Rooms Katholieke Louis / Lode die zicht steeds sterker aangetrokken voelt tot het nationaal socialisme. Hiegentlich is zich dus zeer bewust geweest van het gevaar dat een Duitse aanval zou betekenen voor de Joodse Gemeenschap. Een gegeven dat ook in veel van zijn polemische en kritische stukken aan bod zou komen. Zijn wanhoopsdaad verklarende.

Geen opmerkingen: