vrijdag 6 februari 2009

Augusto dos Anjos (1884 - 1914)Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos werd op 20 april 1884 geboren in Cruz do Espírito Santo, Brazilië. Thuis geschoold door zijn vader ging hij later studeren aan het plaatselijke lyceum alwaar hij uiteindelijk in 1908 zelf les zou gaan geven. Augusto werd gezien als een nogal zelfingenomen dichter die reeds gedichten schreef op zijn zevende.

n 1903 begon hij aan een rechtenstudie aan de faculteit van Recife, alwaar hij vier jaar later zijn graad zou behalen. Hij trouwde met Ester Filiado in 1910.

Zowel zijn wereldbeeld als zijn poëzie werden voor een groot deel beïnvloed door de werken van Herbert Spencer, Ernst Haeckel & Arthur Schoppenhauer (meer info over deze beïnvloeding en zijn werk treft men hier )

Om zichzelf beter te kunnen wijden aan zijn professorschap verhuisde hij naar Rio de Janeiro alwaar hij verschillende academische functies bekleedde.

Hij stierf op 30 oktober 1914 op negenentwintig jarige leeftijd in Leopoldina, alwaar hij directeur was van een scholengemeenschap, aan de gevolgen van een longontsteking.

Gedurende zijn leven publiceerde hij vele gedichten in kranten en tijdschriften. In 1912 publiceerde hij zijn enigste poëzie bundel - Eu (Ik). Na zijn dood verzorgde zijn vriend Orris Soares een uitgebreidere editie van zijn gedichten onder de titel - Eu e outras poesias.

Zijn werk is altijd onderwerp voor discussie gebleken. Zowel onder de critici als onder de gewone lezers bestonden er altijd twee duidelijke kampen. Je vond het prachtig of...


dinsdag 3 februari 2009

.....

Zoals het er nu naar uit ziet zullen de werkzaamheden alhier binnenkort eindelijk een vervolg krijgen - het eerst zal dan de index aan de beurt zijn.