woensdag 2 juli 2008

Alex. Gutteling (1884 - 1910)


dat het tegen je geloof is - je niet weet hoe je het binnnen krijgt - ze kunnen immers zo veel zeggen - in goede staat verkerend kan morgen of in mijn wereld reeds ontbindend zijn - maar voor het goede doel moet men het geloof wel eens aan de kant schuiven - het goede doel in deze betreft mijn bibliotheekje van jonggestorven dichters - dus van de week twee boekjes besteld via het internet - twee dichtbundels om precies te zijn :

Een jeugd van liefde (1906) & Doorgloeide wolken (1911) - beide van Alexander Gutteling (& beide in eerste gebonden druk) Had ooit eerder te Leiden een exemplaar van Doorgloeide wolken gevonden en aangeschaft maar aangezien het toen een behoorlijk beschadigde papierenlijm exemplaar betrof- kon ik deze aanbieding niet aan me voorbij laten gaan.

En tot mijn grote plezier zagen ze er bij aankomst goed uit - de kans dat er in de toekomst meer besteld zal worden via het net bij deze vergroot - we worden hebberig - en zolang het betaalbaar blijft - zie ik deze zonde door de vingers.

korte bio :

Henricus Zacharias Alexander Gutteling werd op 3 september 1884 te Wonsobo, Java geboren, alwaar zijn vader president van de landraad was. Negen maanden na zijn geboorte vertrekt het gezin Gutteling naar Nederland, alwaar vader kort na aankomst aan de tering zou komen te overlijden.

Mevrouw Gutteling woonde, met zoon en dochter, achtereenvolgens in Den Haag, Leiden, Rotterdam en weer te Den Haag, om in december 1896 naar Noordwijk te verhuizen.Alwaar in 1900 de relatie tussen Gutteling en Verweij zou ontstaan.Nadat hij voor het staatsexamen was geslaagd liet hij zich in 1902 inschrijven aan de Universiteit van de Gemeente Amsterdam en wel voor de faculteit rechtsgeleerdheid. Tijdens deze studie openbaarde zich bij hem de kwaal waaraan ook zijn vader al was bezweken. Hij verliet Amsterdam en vestigde zich met zijn moeder en zuster te Driebergen.

Werd samen met met Maurits Uyldert beschouwd als de meest trouwe volgeling van Albert Verwey. Werkte vvanaf de oprichting (1905) mee aan Verwey's tijdschrift De Beweging met gedichten, kritieken en essays.
Was tevens actief als vertaler, onder meer van Shelley'sPrometheus Unbound en Miltons Paradise Lost (dat voltooid werd door Verwey). Zijn poezie werd verzameld in een tweetal bundels. Een jeugd van Liefde (1906) en de postuum verschenen en door Verwey verschenen bundel Doorgloeide wolken (1911). Zijn poezie is symbolistisch in die zin dat de verschijnselen uit de werkelijkheid, hoe triviaal en eenvoudig ook in Guttelings verzen worden aangewend om het idee van een hogere eenheid weer te geven
Hij stierf de 12e november 1910. Drie dagen later werd hij begraven op het kerkhof te Driebergen.

Toen aan het donker kruis

Toen aan het donker kruis het doodsbleek hoofd
Des Heilands neerzonk op doorstriemde borst,
En menig krijger vloekte en spelen dorst
Om 't purper kleed, aan zijn naakt lijf ontroofd;

Toen heeft een bliksemstraal den nacht doorkloofd
De tempelvoorhang scheurde, en krakend borst
Vaneen, bij luid geschrei, de wereldkorst -
En elk die 't zag heeft aan Gods Zoon geloofd;

Maar als ik sterven zal, en zomerzon
Vroolijk de bloeiende aarde in goudglans hult,
Goudgele bijen vliegen gonzend hard -

Dan weent geen wolk zwart voor die vlammenbron,
Dan wijkt geen bloesemgeur die 't land vervult -
Dan breekt alleen een minnend menschenhart.

© Alex. Gutteling

Geen opmerkingen: