woensdag 23 juli 2008

Alexander Artemov (1912 - 1941)

Alexander Alexandrovich Artemov werd geboren in 1912. Op zijn vijftiende begon hij met het schrijven van poëzie. In het begin beperkte hij zich nog voornamelijk tot voordrachten op plaatselijke literaire bijeenkomsten, maar al snel werd zijn werk ook door de provinciale en landelijke pers opgemerkt. In 1939 verscheen zijn eerste bundel ""de pacifische oceaan" een jaar later gevolgd door "de winnaars".

zijn werk is sterk gevoed door de indrukken die hij gedurende zijn reizen aan de oostgrens van het Russische Rijk op deed & zijn voorliefde voor de geschiedenis van het noorden en het verre-oosten. Hij schreef over campagnes, pioniers & ontdekkingsreizigers. Daarnaast schreef hij ook een hele reeks over de helden van de Burgeroorlog & een ballade over Mikhail Popov.

In 1940 ging hij studeren aan Gorky's literair instituut, maar hier kwam snel een einde aan, toen hij zich een jaar later als vrijwilliger aanmelde voor de frontlinie. Niet veel later sneuvelde Artemov.

Geen opmerkingen: