woensdag 13 mei 2009

Joan Christiaan van Appeltere (1764-1786)

Joan Christiaan van Appeltere werd in december 1764 te Gorinchem geboren als zoon van Adriaan van Appeltere en diens tweede vrouw Wilhelmina Cornelia Brouwer.

Op 23 September 1782 begon hij zijn studie in de letteren te Leiden,(terwijl weer andere bronnen medling maken van een studie in de rechtsgeleerdheid) alwaar hij ofschoon zijn jonge leeftijd blijk gaf van een meer dan middelmatige dichterlijke aanleg, maar hij overleed reeds op 8 januari 1786 in zijn geboortestad. (21 jaar oud)

Hij schreef een dertigtal stukjes in het Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet van G. Brender à Brandis.

enkele van zijn pennevruchten zijn hier terug te lezen.

(bron: dbnl)

Geen opmerkingen: