woensdag 13 mei 2009

Frans van Arenbergh (1811 - 1845)

Frans van Arenbergh werd geboren op 11 maart 1811 te Leuven. Hij studeerde aan het groot seminarie te Mechelen & was na zijn inwijding tot priester (op 13 juni 1835) professor aan het college te Gheel (Geel).

In 1844 bij de herinrichting van het college van Lier, werd hij bestuurder aldaar, maar moest die zetel na enkele jaren in verband met gezondheidsredenen weer afstaan.

Daarop vestigde hij zich in zijn geboorteplaats alwaar hij op 5 oktober 1845 overleed.

Zijn poëzie verschenen onder de titel: "Gedichten van Frans van Arenbergh, bijeenverzameld en met levensbericht en eenige noten uitgegeven door L.W.Schuermans te Leuven" in 1881.

Geen opmerkingen: