maandag 4 oktober 2010

Christopher Caudwell, Engeland (1907-1937)Caudwell werd op 20 oktober 1907 geboren als Christopher st John Spriggs te Putney. Hij ging naar school bij de Benedictijnen in Ealing, en verliet het ouderlijk huis toen hij zestien was om als journalist te werken bij the Yorkshire Observer. In 1925 ging hij in Londen wonen waar hij medewerker werd van een tijdschrift over de luchtvaart.

In 1935 trok hij zich terug in een afgelegen dorp in Cornwall waar hij in volsttrekte afzondering de werken van Marx, Engels, Lenin, Bukharin & Plekhanov bestudeerde. Hij bekeerde zich tot het Marxisme en ging wonen in de arbeiderswijk Poplar nabij de scheepswerven van Oost -Londen. Niet zoals Orwell, die zich tien jaar eerder had gestort in het leven van de achterbuurten te Londen & Parijs als intellectueel die zijn klasse schuld in kwam lossen, maar echt. Hij huurde permanent een verdieping, sloot zich aan bij het plaatselijke partijleven, schilderde leuzen op muren, verkocht The Daily Worker, sprak op straathoeken & verspreidde vlugschriften. Daarnaast zamelde hij geld in voor een ambulance die ingezet diende te worden voor de klassenstrijd in Spanje.

In december 1936 reed hij deze door de communistische partijcel van het Oost-Londense Poplar bijeengespaarde ambulance eigenhandig naar Spanje, alwaar hij zich aansloot bij de Internationale brigade. Hij sneuvelde op 12 februari 1937 bij de verdediging van Madrid. Op de eerste dag dat hij actief deelnam aan de Spaanse Burgeroorlog

Na zijn dood vond men een enorme verzameling manusripten. Aforismen, toneelstukken, een satirisch versepos over het Engels Duits marineverdrag, gedichten etc. Hij publiceerde gedichten, romans (zowel onder de naam Caudwell als Spriggs) & vele boeken over de luchtvaart.

Van de zogenaamde Auden generatie werd hij wel gezien als 't meest intellectueel begaafd. Men beweerde dat had hij langer geleefd, zelfs Auden niet in zijn schaduw had kunnen staan.

Een korte bibliografie:
1935 This is my hand (roman) - 1937 Illusion & Reality (over de poezie en diens bronnen. zonder enige twijfel beschouwd als zijn meesterwerk) - 1938 Studies in a dying culture (Marxistische essays over schrijvers als DH & TE Lawrence, Shaw, Wells & Freud .. waarin hij allerlei uitingen van de burgelijke cultuur onder de loep nam - een tweede deel verscheen overigens een 1949) - 1939 Poems (heruitgave in 1949)

Geen opmerkingen: